Prohlášní o zpracování osobních údajů

21. Květen. 2018

Nákupem zboží na prodejně Dřevokomplex &Pila, Jimlín 234, 44001 Louny ,společnosti VOJA design s.r.o. , IČ 24854522 ve smyslu ust. § 5 ods.2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ,,zákon“), zákazník souhlasí se shromažďováním, uschováním a zpracováním osobních údajů nutných k vystavení účetního dokladu: Jméno a příjmení, název firmy, adresa: telefon, e-mail, IČ,DIČ.Správcem osobních údajů je společnost:VOJA design s.r.o. , Beranových 696, 199 00 Praha 9, IČ: 24854522 DIČ: CZ224854522

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a lze jej vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce. Údaje je možné kdykoliv u správce aktualizovat nebo opravit.Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:Poskytování osobních údajů třetím osobám (FU, dopravci, …),zařazení osobních údajů do databází, zpřístupňování osobních údajů třetím osobám,použití osobních údajů v rámci úspěšných operací (fakturace, objednávky, …)Zákazník si je vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v  písemné podobě.

Expedice a prodej

pondělí - pátek

7:00 - 16:00

sobota

8:00 - 12:00

Rychlé kontakty